प्रवर्द्धन केन्द्रबाट प्रदान गरिने तालीम

सीप, प्रविधि, श्रम र श्रोत साधनहरुको व्यवसायिक उपयोग गरी आय आर्जन गर्न अभिप्रेरित गर्नयस केन्द्रले आ.ब. २०७७।७८ मा विभिन्न बिषयहरुमा सीपमूलक, सीप अभिवृद्धि तथा उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी तालीमहरु उपलब्ध गराउने छ । तालीमका बिषयहरु देहाय बमोजिम हुनेछन् ।

क्र.स.कार्यक्रम र क्रियाकलापआवेदन
हाउस वायरिङApply
उद्यमशीलता विकास
खाद्य प्रशोधन
बेसीक प्याट्रन सिलाई
एडभान्स प्याट्रन सिलाई
फेसन डिजाइन
हाते इम्ब्रोईडरी
मेसिन इम्ब्रोईडरी
क्रिष्टल सामग्री उत्पादन
१०मखमल,ढाका जुत्ता, चप्पल उत्पादन
११हाते कागज र फेल्ट उत्पादन
१२कागज वस्तु र स्क्रिन प्रिन्ट
१३रबर वोल्डिङ र रेजिनका वस्तु उत्पादन
१४बेकरी एड्भान्स
१५व्यूटिसीयन (बेसिक)
१६व्यूटिसीयन (एड्भान्स)
१७डल बनाउने
१८प्लम्बिङ्ग
१९मोवाइल मर्मत
२०मोटरसाइकल मर्मत
२१Auto mechanic (गाडि मर्मत-४ चक्के)
२२कम्प्युटर मर्मत- हार्डवेयर
२३पानि तान्ने मेसिन (पम्प)मर्मत तालिम
२४कफि वारिष्टा
२५बेकरी बेसिक
२६जाम जेली सस
२७आलु र केरा चिप्स
२८बेद बाँसको सामग्री
२९म्याक्रोनी बनाउने
३०रबर स्ट्याम्प साइनवोर्ड
३१सपिङ झोला
३२स्कुल व्याग बनाउने
३३झोल साबुन
३४डल्लो साबुन
३५स्यानिटरी प्याड
३६कफि प्रोसेसिङ
३७दालमोठ
३८पापड
३९दाना पशुपन्छी
४०ट्रयाक्टर मर्मत
४१इन्डस्ट्रियल वायरिङ
४२बाटेको धुप
४३पेपर प्लाप्टिक प्लेट
४४वेलडिङ
४५टायल मार्वल फिटिङ
४६टि.भि. मर्मत
४७अटो मोवाइल वायरिङ
४८फेस मास्क बनाउने
४९स्यानिटाइजर बनाउने
50फिनेल हार्पिक
५१टिस्यु पेपर
५२मायोनेज
५३दुध प्रशोधन
५४कर्न फ्लेक्स
५५मोटर वायलडिङ
५६केराको रेसा
५७हर्वल सामग्री
५८सोलार जडान मर्मत
५९फ्रिज/ए.सि. मर्मत
६०Upvc/Aluminium/Febrecator